جامعه فارسی زبان شبکه همتا به همتای آی تو پی

Persian discussion - بحث در فارسی
Post Reply
hammer
Posts: 15
Joined: 07 Apr 2018 08:24

جامعه فارسی زبان شبکه همتا به همتای آی تو پی

Post by hammer »

دوستان و همراهان گرامی

من امروز اولین پست فروم فارسی شبکه ای تو پی رو مینویسم و امیدوارم با همکاری گیک های عزیز و همزبان، بتونیم خیلی زود یه جامعه فعال و مفصل از این شبکه همتا به همتا ( پییر تو پییر ) داشته باشیم
Post Reply